Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
      


mapka
00:08:41--Kružnica (k, l, p)   Gymnázium Benešov
23:56:42OKPodobný trojuholník III   Gymnázium Benešov
23:48:40--Podobný trojuholník III   Gymnázium Benešov
23:27:23OKPodobný trojuholník   Gymnázium Benešov
23:23:20--Tri kružnice   Gymnázium Benešov
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 354 (14058) Učitelia: (264) Úlohy: (1072) Skupiny: 56 (2410) Zadané úlohy: 513 (27118) Odovzdané riešenia: 13937 (646281)