Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
      


mapka
11:44:10--Stopníky priamky   Fakulta dopravní ČVUT Praha
11:43:02OKPravouhlý trojuholník (AB, vc)   Gymnázium Benešov
11:40:24OKVzdialenosť bodu (prom. rov.) X   Fakulta dopravní ČVUT Praha
11:40:11--Stopníky priamky   Fakulta dopravní ČVUT Praha
11:36:27--Pravouhlý trojuholník (AB, vc)   Gymnázium Benešov
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 788 (16293) Učitelia: (310) Úlohy: (1439) Skupiny: 131 (2972) Zadané úlohy: 1505 (33235) Odovzdané riešenia: 34521 (786582)