Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
      


mapka
16:31:33--Stred úsečky   návštěvníci
12:10:06OKkonstrukce kv484a nv   Gymnázium Benešov
12:06:01OKkonstrukce kv133a nv   Gymnázium Benešov
12:03:12OKkonstrukce kv66a nv   Gymnázium Benešov
11:47:09OKkonstrukce kv341a nv   Gymnázium Benešov
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 1801 (15505) Učitelia: (299) Úlohy: (1417) Skupiny: 484 (2838) Zadané úlohy: 5084 (31689) Odovzdané riešenia: 119703 (752047)