Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
      


mapka
20:14:19--Štvorec   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
20:12:42--Vrchol rovnobežníka   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
20:12:27--Vrchol rovnobežníka   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
19:52:27--Štvorec 2   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
19:43:42--(Z) Vrcholy kosoštvorca    ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 1716 (15420) Učitelia: (298) Úlohy: (1392) Skupiny: 461 (2815) Zadané úlohy: 4780 (31385) Odovzdané riešenia: 111549 (743893)