Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
10:39:16--(Z) Obvod   Gymnázium a SOŠ Podbořany
10:38:38OKPravouhlý trojuholník II   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
10:30:30--Vpísaná kružnica   Gymnázium a SOŠ Podbořany
10:30:06--Vpísaná kružnica   Gymnázium a SOŠ Podbořany
10:12:26OKKružnica(Stred, Bod)   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky

05. 01. 2018: 500.000 vyhodnotených riešenií!
30. 08. 2017: Do nového roka... s tou istou databázou
30. 04. 2017: HTML5 ako východzia verzia GeoGebry
01. 09. 2016: Do nového roka s novou databázou
10. 06. 2016: Súťaže, rebríčky, tímy
08. 04. 2015: GeoTest získává nový rozmer...
10. 02. 2015: 200.000 vyhodnotených riešenií.
06. 01. 2015: Jednoduchšie zadávanie úloh...
23. 12. 2014: Sady úloh...
23. 01. 2014: Drobné zmeny...
21. 01. 2014: Varianty GeoGebry — riešenie ťažkostí s appletom.
31. 12. 2013: Geotest a HTML5!
07. 10. 2013: Zoznam najnovších riešení na prihlasovacej stránke.
01. 10. 2013: Ďalšie nové úlohy, aktuálny počet je 551.
24. 09. 2013: Jednoduchšie vytváranie žiakov i skupín.
23. 08. 2013: GeoTest zahajuje tretí školný rok
10. 6. 2013: Nové úlohy (nielen) pre základnú školu
19. 4. 2013: Drobné zmeny...
4. 2. 2013: Poznámky k variantám úloh
13. 12. 2012: Drobné zmeny...
10. 12. 2012: Učitel vidí posledné riešenia...
30. 11. 2012: Drobné zmeny...
03. 10. 2012: Prehľad výsledkov jednotlivých žiakov.
02. 10. 2012: Založené fórum pre uživateľov GeoTestu,
                    zatiaľ (logicky) takmer prázdne.
25. 09. 2012: Hromadná zmena triedy u všetkých žiakov (viacej).
31. 08. 2012: K dvoma stovkám planimetrických úloh pribudla
                    stovka úloh z deskriptívnej geometrie.
13. 04. 2012: Učitelia už majú na výber viac ako 200 úloh.
25. 01. 2012: Drobné zmeny...
10. 11. 2011: Nezobrazuje sa vám applet?

Žiaci: 1298 (11142) Učitelia: (211) Úlohy: (974) Skupiny: 353 (1870) Zadané úlohy: 3387 (21210) Odovzdané riešenia: 63345 (515612)