Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
19:35:13--Kocka I   Gymnázium Benešov
19:32:49--Kocka I   Gymnázium Benešov
19:01:12OKTrojuholník O2   Gymnázium Hladnov
18:58:37OKTrojuholník O2   Gymnázium Hladnov
18:22:45OKŠtvorec S1   Gymnázium Hladnov
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 807 (14511) Učitelia: (277) Úlohy: (1088) Skupiny: 159 (2513) Zadané úlohy: 1419 (28024) Odovzdané riešenia: 48716 (681060)