Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
19:10:06OKkonstrukce k2   Gymnázium Benešov
19:09:41OKkonstrukce 3/a   Gymnázium Benešov
11:10:18OK(Z) Vrchol rovnobežníka   návštěvníci
08:52:56OKStred úsečky   návštěvníci
08:52:17--Stred úsečky   návštěvníci
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 1800 (15504) Učitelia: (299) Úlohy: (1417) Skupiny: 483 (2837) Zadané úlohy: 5078 (31683) Odovzdané riešenia: 119695 (752039)