Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
11:20:54OKKolmica k premietacej rovine I   Fakulta dopravní ČVUT Praha
11:13:54OKNerovnice součin, podíl 5b   Gymnázium Benešov
11:10:37--Bod na ploche Iku   Fakulta dopravní ČVUT Praha
11:10:30OKNerovnice součin, podíl 5a   Gymnázium Benešov
11:09:32--Nerovnice součin, podíl 5a   Gymnázium Benešov
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 788 (16293) Učitelia: (310) Úlohy: (1439) Skupiny: 131 (2972) Zadané úlohy: 1505 (33235) Odovzdané riešenia: 34505 (786566)