Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
12:28:02OKBod vo vzdialenosti I   Fakulta dopravní ČVUT Praha
12:25:02--Bod vo vzdialenosti I   Fakulta dopravní ČVUT Praha
12:23:39OKObraz bodu v osovej súmernosti    Fakulta dopravní ČVUT Praha
12:22:18OKOs uhla   Fakulta dopravní ČVUT Praha
12:21:51--Os uhla   Fakulta dopravní ČVUT Praha
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 194 (15699) Učitelia: (303) Úlohy: (1417) Skupiny: 38 (2879) Zadané úlohy: 337 (32067) Odovzdané riešenia: 8286 (760347)