Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
      


mapka
19:19:47OKObraz bodu v osovej súmernosti    návštěvníci
19:15:40OKObraz bodu v osovej súmernosti    návštěvníci
19:15:07--Obraz bodu v osovej súmernosti    návštěvníci
19:11:51OKStred úsečky   návštěvníci
18:45:26--Stred úsečky   návštěvníci
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 1841 (17346) Učitelia: (335) Úlohy: (1601) Skupiny: 420 (3261) Zadané úlohy: 4829 (36559) Odovzdané riešenia: 116315 (868376)