Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
      


mapka
21:38:25OKVrchol(y) trojuholníka (s,s,s)   Gymnázium Hladnov
21:37:52--Vrchol(y) trojuholníka (s,s,s)   Gymnázium Hladnov
21:31:34OKVrchol rovnobežníka   Gymnázium Hladnov
21:20:40--Vrchol(y) trojuholníka (s,s,s)   Gymnázium Hladnov
21:18:36--Vrchol(y) trojuholníka (s,s,s)   Gymnázium Hladnov
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 2145 (17650) Učitelia: (348) Úlohy: (1602) Skupiny: 509 (3350) Zadané úlohy: 5850 (37580) Odovzdané riešenia: 138296 (890357)