GeoGebra - Konstrukce a ovládání
volba nástroje
Prostředí

Okno aplikace může, ale nemusí být rozdělené na dvě okna – Algebraické okno a Nákresnu.

V Nákresně sestrojujeme objekty – rýsujeme.
V Algebraickém okně vidíme popis prvků konstrukce.
Výběr objektů a změnu jejich vlastností (přejmenování, skrytí) můžeme provádět pomocí kteréhokoliv okna. V Algebraickém okně se neskryjí.

Nad oběma hlavními poli se nachází Panel nástrojů.

Výběr nástrojů

Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu v Panelu nástrojů vybíráme některý ze zobrazených nástrojů. Po přiblížení myši nad ikonu se objeví nápověda - stručný popis nástroje.

Nástroje jsou členěny do sad podle typu výsledných objektů.
Pokud není nástroj, který potřebujeme, zobrazený v menu, najdeme ho v některé sadě – rozbalovacím menu.

Menu rozbalíme kliknutím pravým tlačítkem myši nad vyznačeným levým dolním rohem ikonky dané sady. Nástroje jsou v menu popsány.

volba nástroje
Sady nástrojů

Na obrázku vidíte rozbalené sady nástrojů.

Nejlevější sada slouží k výběru objektů.
Nástroje další sady vidíte v obrázku nahoře – konstrukce bodů.

Nástroje další sady vidíte vlevo rozbalené – slouží ke konstrukci přímek či jejich částí.

Sadu konstrukčních nástrojů si ukážeme na dalším obrázku.
Sada nástrojů pro konstrukci mnohoúhelníků.
Sada nástrojů pro konstrukci kružnic, kruhů a jejich částí.
Sada nástrojů pro konstrukci kuželoseček.
Sada nástrojů pro měření.
Sada zobrazení v rovině.
Sada nástrojů pro vkládání pomocných objektů.

Na obrázku vidíme také rozbalenou sadu nástrojů pro práci s Nákresnou – příblížení či oddálení a posun – a také pro změnu vzhledu a viditelnosti objektů.
Tyto nástroje však nahradí akce pomocí myši – pokud vám prohlížeč umožní rolovat nad appletem kolečkem myši.
 

volba nástroje
Konstrukce geometrických útvarů.
Sada nástrojů konstrukcí – nástroje nahrazující pravítko a kružítko, ale také mnohé další.

Na obrázku vidíte nástroje velmi důležité sady. Pomocí nich můžete přímo sestrojit:

Kolmici k přímce, polopřímce, úsečce či vektoru.
Rovnoběžku.
Osu úsečky či dvojice bodů.
Osu úhlu.
A další konstrukce...

Některé z uvedených nástrojů mohou být v appletech sloužících pro řešení jednotlivých úloh záměrně skryty. V tom případě musíte požadovaný útvar sestrojit pouze těmi nástroji, které budou dostupné.

Po zvolení nástroje zadáte v nákresně určující prvky konstrukce. Ty mohou být již sestrojené – v tom případě je vyberete – nebo je teprve v Nákresně sestrojíte.

Prvky volíme či sestrojujeme kliknutím levým tlačítkem myši. Chceme-li vybrat dříve sestrojený objekt, přesvědčíme se, že je aktivní výběr objektů (šipka vlevo nahoře v menu či klávesa Esc), přiblížíme myš a počkáme, až systém zvýrazněním objektu vyznačí jeho volbu. Poté na něj klikneme.

Při volbě objektů nespěchejte a postupujte pečlivě, applet je ve webové stránce náchylnější k chybám. Pokud se konstrukce nezdaří, opakujte ji.

volba nástroje
Změna vlastností útvarů.
Přejmenování.

Při konstrukcích budete často potřebovat přejmenovat sestrojený útvar podle pokynů úlohy. Budete přitom mimo jiné a ve shodě s požadavky zadání úlohy dodržovat následující zásady:

Body se pojmenovávají velkými písmeny.
Křivky se pojmenovávají malými písmeny.
Čísla budete pojmenovávat také nejčastěji malými písmeny.

Čísla budou v appletu zadávána pomocí tzv. posuvníků. Ty slouží k pohodlné a rychlé změně dané číselné hodnoty.

Objekt můžete přejmenovat z jeho kontextového menu. To se objeví po kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt. Kromě přejmenování můžete prostřednictvím položek kontextového menu měnit i další vlastnosti objektu.

 

 

 

volba nástroje
Přejmenování objektu hned po jeho konstrukci.

Pohodlnější však je kliknout na objekt levým tlačítkem myši a ihned poté začít psát na klávesnici. "Pod rukama" se vám objeví dialog pro přejmenování objektu.

Podobně můžete objekt přejmenovat ihned po jeho sestrojení. Prostě začněte hned po skončení konstrukce psát, aniž byste kamkoliv klikali myší. Objekt se přejmenuje.

 

 

V následujícím vloženém appletu si vyzkoušejte konstrukci geometrických útvarů a jejich přejmenování

Sestrojte postupně body A, B, C.
Sestrojte přímku AB a pojmenujte ji p.
Sestrojte bodem C kolmici na přímku p a pojmenujte ji v.
Sestrojte střed dvojice bodů AB a pojmenujte ho S.
Sestrojte kružnici se středem v bodě S procházející bodem A a pojmenujte ji k.

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

SG, Vytvořeno programem GeoGebra