Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
10:04:34--Vrchol rovnobežníka   Gymnázium Hladnov
10:03:49--Vrchol rovnobežníka   Gymnázium Hladnov
10:03:37--Vrchol rovnobežníka   Gymnázium Hladnov
10:03:11--Vrchol rovnobežníka   Gymnázium Hladnov
10:01:08--Vrchol rovnobežníka   Gymnázium Hladnov
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 2083 (17588) Učitelia: (347) Úlohy: (1602) Skupiny: 503 (3344) Zadané úlohy: 5709 (37439) Odovzdané riešenia: 135766 (887827)