Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
17:14:20OKStredná priečka   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
17:12:19--Stredná priečka   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
17:11:33OKŤažisko   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
17:10:59--Stredná priečka   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
17:08:55OKStredná priečka   ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 1841 (17346) Učitelia: (334) Úlohy: (1601) Skupiny: 420 (3261) Zadané úlohy: 4829 (36559) Odovzdané riešenia: 116309 (868370)