Neprihlásený uživateľ

Prihlásenie

Česky
GeoTest 2016-...       


mapka
15:17:31OKŠtvorec   ZŠ Jílovská, Praha 4
15:17:14--Štvorec   ZŠ Jílovská, Praha 4
15:17:13OKVrchol rovnobežníka   ZŠ Jílovská, Praha 4
15:17:09OKVrchol rovnobežníka   ZŠ Jílovská, Praha 4
15:17:02OKStredová symetria   ZŠ Jílovská, Praha 4
GeoTest je učebná pomôcka pre zadávanie a riešenie rovinných geometrických konštrukčných úloh. Jadrom GeoTestu je GeoGebra, program pre tvorbu geometrických konštrukcií.

Na stránkach geometry.cz nájdete podrobný popis prostredia.

Ak chcete vytvoriť učiteľský účet, pošlite mail.

Novinky, správičky


Žiaci: 107 (17781) Učitelia: (353) Úlohy: (1602) Skupiny: 18 (3371) Zadané úlohy: 159 (37764) Odovzdané riešenia: 2941 (894955)